You are here: Home > Élet dolgai > Mik a sarokkövei a nőiességnek? – országos kutatás

Mik a sarokkövei a nőiességnek? – országos kutatás

Te kit tartasz igazi, nagybetűs Nőnek? Kik a példaképeid és miért? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a dr. Gulácsi Bernadett diplomás közgazdász, jogász, szupervizor, coach képző szakember, a Coaching & Love Academy által szervezett kutatás vezetője.

noiletkutatas_v

Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy a kutatás eredményeként az édesanya a válaszadók többségénél példakép, míg a résztvevők elenyésző százaléka ismeri el választottjuk édesanyját példaképnek. A közel 2000 fős válaszadók között 20%-ban szerepeltek fővárosi lakosok, több mint fele városi, a 30%-uk pedig községben, faluban vagy külföldön él. Az átlag életkor 46 év volt és a kitöltők 75%-ának van 1 vagy több gyermeke. 60%-uknak van valamilyen felsőfokú végzettsége, 19%-uk gimnáziumi, 18%-uk szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik.

A kutatás azt mutatta, hogy elsősorban azok a nők lehetnek példaképek, akik meg tudják teremteni az egyensúlyt a munka és magánélet között, valamint elértek már valamit az életeben. Szintén sokan jelölték meg fontos kritériumként az ápolt megjelenést, erős, határozott kiállást, a harmóniát és az intelligenciát.

Érdekes adat, hogy a kutatás fő kérdésére a válaszadók 20%-a nem tudott megjelölni női példaképet. 42%-a nevezte meg az édesanyját, közel 1/3-a a nagymamáját találta igazi nőnek és példaképnek. 6-6%-ot kapott a barátnő és a gyermek megjelölése is, míg az anyósok mindössze 2%-ban kerültek megnevezésre. Szintén 2%-ban jelölték meg a válaszadók saját magukat példaképnek, ami tekintve a 21. századi elvárásokat a nők felé, meglehetősen csekély arány és azt bizonyítja, hogy saját magunkat és az elért eredményeinket nem értékeljük megfelelően.

Arra a kérdésre, hogy édesanyjukban mit találnak nőiesnek, a gondoskodás, kedvesség, szépség kapta a legtöbb jelölést. A válaszadók több mint fele külsőségeket jelölt meg, úgy, mint szépség, öltözködés, csinosság, frizura, ápoltság, illat, mosoly. 40%-uk tartotta a belső értékeket a legfontosabbnak, 8%-uk azonban egyáltalán nem nőként tekint az édesanyára. Mindenképp érdekes tény, hogy a takarítás, főzés, házimunka egyáltalán nem jelent meg a válaszok között.

A kutatásban résztvevők közel felének volt jó a kapcsolata az édesanyjával és nagyon meglepő eredmény, hogy 30%-uknak pedig nem volt jó vagy egyáltalán nem volt érzelmi kapcsolata az édesanyjával. Ez az utóbbi szám rendkívül magas, amely tükrözi, hogy ennél a generációnál még nem volt annyira előtérben az önismeret, érzések tudatosítása, ami a mostani generációnál már sokkal nagyobb hangsúlyt kap.

Szintén a válaszadók 1/3-a nyilatkozta, hogy semmit nem tanultak az édesanyjától vagy inkább csak negatív példákat tudtak felidézni. Azok a résztvevők, akik viszont tanultak valamit az édesanyjuktól a nőiességről, leggyakrabban az ápoltságot és az öltözködést jelölték meg, a sütés-főzés, háziasszonyság csak az utolsó helyet kapta. A két válasz között még ezeket a tulajdonságokat jelölték meg: gondoskodás, viselkedés, kitartás, tisztaság, igényesség, kedvesség, tartás, család összetartása, szeretet, önazonosság, elegancia, csinosság, türelem, erő.

Ezt a kérdéskört tovább firtatta a kutatás és arra a kérdésre keresve a választ, hogy mi az, amit a válaszadók megtanítanának lányuknak a nőiességről, a női lét mivoltáról. Ebben az esetben már a válaszadók 2/3-a a belső értékeket jelölte meg és mindössze 23%-uk voksolt a külsőségekre.

A dobogós helyeket a kedvesség, önszeretet, ápoltság kapta, majd ezeket követte a szépség, önelfogadás, szeretet kimutatása, tanulás, önállóság, családcentrikusság, empátia, büszkeség önmagára, elfogadás, magabiztosság, nőiesség megélése, önmagáért való kiállás, önazonosság, végül pedig saját testének elfogadása és tisztelete, az, hogy gyönyörű úgy, ahogy van. Szintén érdekes, hogy ebben a listában sem kapott helyet a sütés-főzés és háziasszonyság szerepe.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.